Vés al contingut
Infància, adolescència i joventut_Fundació Ciutat i Valors

Infància, adolescència i joventut

La Fundació Ciutat i Valors gestiona serveis residencials en totes les etapes de la infància, adolescència i joventut.

Gestionem serveis residencials en totes les etapes de la infància, adolescència i joventut. L’objectiu de tots els centres és treballar de forma conjunta amb l’infant o el/la jove la seva autonomia personal i social.

Acompanyant-los en el seu creixement personal i garantint un suport integral en les necessitats socials, psicològiques, pedagògiques i d’atenció sanitària. Per aconseguir-ho, els recursos residencials compten amb equips tècnics amb àmplia experiència i especialitzats en aquest col·lectiu.

Centre d'Acollida_Fundació Ciutat i Valors

Centre d’Acollida (CA)

Servei residencial d’atenció immediata i transitòria per a infants i adolescents en situació de risc, mentre s’analitza el seu entorn sociofamiliar i es proposa la mesura de protecció més adequada.

Veure més
PIL_Fundació Ciutat i Valors

Programa d’Inserció Laboral (PIL)

El servei de pisos per a persones joves vinculades a programes d’inserció laboral és un servei social residencial per a persones treballadores menors d’edat (16 a 18 anys) tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per joves (18 a 21 anys) extutelats/des. Es dona suport en el seu procés formatiu i professional, per millorar les expectatives relacionals i sociolaborals.
Complementat amb el servei diürn ocupacional per acompanyar el procés formatiu i professional.

Veure més
CRAE_Fundació Ciutat i Valors

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

Servei residencial que exerceix la guarda i educació a infants i adolescents a qui s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució donada la necessitat de separació de la mateixa família i no ha estat possible o aconsellable l’acolliment en una altra família.

El servei dona cobertura a les seves necessitats bàsiques, emocionals- relacionals, intel·lectuals i d’aprenentatge, socials i comunitàries en un marc professional especialitzat i permanent que reprodueixi al màxim possible les condicions d’una llar.

Veure més