Vés al contingut
Atenció a les drogodependències_Fundació Ciutat i Valors

Atenció a les drogodependències

Pisos Sant Martí

El programa d’atenció a les drogodependències de Ciutat i Valors disposa de tres pisos amb suport, dos pisos de vuit places i un de 5 places, i aquestes places estan subjectes a un conveni de col·laboració amb SISPAP i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Pisos Sant Martí és un recurs residencial, amb caràcter temporal, dedicat a la reinserció social i la integració sociolaboral de persones que tenen una problemàtica de drogodependència i necessitat de suport professional.

La persona usuària configura conjuntament amb l’equip tècnic un pla individualitzat per competències amb els objectius finals d’aconseguir l’abstinència en el consum de drogues i la inserció en la societat. Mitjançant tutories d’actuació i de seguiment es treballa el creixement personal, l’increment de les habilitats socials amb un acompanyament i suport per aconseguir l’abstinència completa.

D’aquesta forma, en el model d’intervenció de Pisos Sant Martí la persona usuària és la protagonista del tractament, adquireix la responsabilitat de la seva evolució i col·labora activament en l’organització i funcionament del pis.


Característiques model d'intervenció

  • Programació seguiment d’objectius molt adaptats a les necessitats i ritmes de cada persona usuàriaen particular
  • Utilització de recursos comunitaris normalitzats i externs
  • Intervenció socioeducativa directa
  • Utilització de la dinàmica grupal per a promoure consolidar l’aprenentatge
  • Existència de pautes de convivència institucionals que promoguin actituds i valors vàlids per a la integració social
  • Foment de l’autonomia personal
Pisos Sant Martí_Fundació Ciutat i Valors
Pisos Sant Martí_Fundació Ciutat i Valors

Amb el suport de:

Logo Departament de Drets Socials