Vés al contingut
Atenció a les drogodependències_Fundació Ciutat i Valors

Atenció a les drogodependències

Pisos Sant Martí

El programa d’atenció a les drogodependències de la Fundació Ciutat i Valors disposa de 2 pisos amb suport, de vuit places cadascun, que aquestes 16 places es van concertar amb el Departament de Drets Socials des de l'1 de juliol de 2023, hi formen part de la cartera de serveis. 

Pisos Sant Martí és un recurs residencial, amb caràcter temporal, dedicat a la reinserció social i la integració sociolaboral de persones que tenen una problemàtica de drogodependència i necessitat de suport professional.

La persona usuària configura conjuntament amb l’equip tècnic un pla individualitzat per competències amb els objectius finals d’aconseguir l’abstinència en el consum de drogues i la inserció en la societat. Mitjançant tutories d’actuació i de seguiment es treballa el creixement personal, l’increment de les habilitats socials amb un acompanyament i suport per aconseguir l’abstinència completa.

D’aquesta forma, en el model d’intervenció de Pisos Sant Martí la persona usuària és la protagonista del tractament, adquireix la responsabilitat de la seva evolució i col·labora activament en l’organització i funcionament del pis.


Característiques model d'intervenció

  • Programació seguiment d’objectius molt adaptats a les necessitats i ritmes de cada persona usuàriaen particular
  • Utilització de recursos comunitaris normalitzats i externs
  • Intervenció socioeducativa directa
  • Utilització de la dinàmica grupal per a promoure consolidar l’aprenentatge
  • Existència de pautes de convivència institucionals que promoguin actituds i valors vàlids per a la integració social
  • Foment de l’autonomia personal
Pisos Sant Martí_Fundació Ciutat i Valors
Pisos Sant Martí_Fundació Ciutat i Valors

Amb el suport de:

Logo Departament de Drets Socials