La Fundació Ciutat i Valors ofereix serveis socials des d’una vessant humana i pròxima. L'entitat neix amb el compromís de reforçar el sistema d’atenció i suport psicosocial de la ciutat de Barcelona, i província, orientant totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.