Vés al contingut
Estatuts i Patronat_Fundació Ciutat i Valors

Estatuts i Patronat

Estatuts

La Fundació privada Ciutat i Valors es va constituir l’any 2007 com "Ciutat i Valors Fundació de serveis i iniciatives socials de la ciutat de Barcelona”. I fou registrada amb el número 2372 del Registre de Fundacions del Departament de Justícia de Catalunya.


Membres del Patronat

L’òrgan màxim de govern de Ciutat i Valors és el Patronat; format per cinc membres que vetllen per complir la missió i els objectius de l’entitat i gestionen els recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor eficiència.

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat.

Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatuts fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència. 

 

  •   Domènec Domènech Roig, president
  •   Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r
  •   Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  •   Pere Molins García, secretari
  •   Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i els Estatuts.

Les reunions de l'òrgan de govern són semestrals.