Vés al contingut
Orientació, formació i inserció_Fundació Ciutat i Valors

Orientació, formació i inserció

Programes de Formació_Fundació Ciutat i Valors

Programes de formació

Mòduls formatius de competències transversals, tècniques i pràctiques en empresa. Formacions adaptades per millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries oferint una capacitació professional per augmentar el seu grau d’inserció.

Programes d'Inserció Laboral_Fundació Ciutat i Valors

Programes d’orientació i d'inserció laboral

Programes d’assessorament i foment de l’ocupació per a diferents col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social amb l’objectiu de dotar-les dels recursos necessaris per a iniciar itineraris d’integració sociolaboral que els portin a la seva incorporació al món laboral. Mòduls de recerca de feina, activitats i dinàmiques grupals que ofereixin una atenció més propera, personalitzada i també individualitzada a les persones en procés de cerca de feina.

Programes d'Intermediació_Fundació Ciutat i Valors

Programes d’intermediació

Serveis destinats a orientar, preparar i acompanyar a les persones en risc d'exclusió sociolaboral en l'assoliment de les competències necessàries per a la recerca de feina en general i en el procés d'incorporació al món laboral. Amb un acompanyament personalitzat es presten serveis d'orientació laboral, capacitació en competències bàsiques, tècnic-professionals, transversals, personals i de formació professionalitzadora a través de diferents recursos especialitzats. Es cerca la col·laboració amb empreses interessades en la RSC, a les que es dóna suport en la selecció de perfils per a les ofertes de feina i acompanyament a les candidatures en l'adaptació laboral.