Vés al contingut
Programa d'Inserció Laboral_PIL_Fundació Ciutat i Valors

Programa d'Inserció Laboral (PIL)

Què és?

El Programa d’Inserció Laboral (PIL) és un servei social residencial per a persones joves d'entre 16 a 21 anys tutelades i extutelades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

En paral·lel al servei residencial, el servei es complementa amb un programa formatiu i laboral propi de millora de les competències bàsiques, instrumentals i d’ocupabilitat per tal d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur o risc d’exclusió social gràcies a la millora del seu capital competencial i a la definició i execució d’un projecte personal i professional.

PIL_Fundació Ciutat i Valors

PIL Portal de l'Àngel 

Es tracta d'un servei depenent, pel que fa a la gestió, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i pel que fa a les places i la gestió dels expedients dels joves atesos. Consisteix en un servei de residència o pis vinculat a processos d'inserció laboral i d'autonomia per a joves entre 16/18 anys fins als 21 anys, del territori i d'origen estranger, tutelats i tutelades i extutelats i extutelades.

El pis disposa de 8 places per a joves recentment separats del seu nucli familiar natural, o bé a d'altres que ja han iniciat un procés d'institucionalització en altres serveis de protecció.

PIL_Portal de l'Àngel_Fundació Ciutat i Valors