El Tercer Sector Social i l'Ajuntament de Barcelona, units en la lluita contra la pobresa energètica

23 Juny 2016

Neix amb doble objectiu; d'una banda, lluitar contra la pobresa energètica, i de l'altra, contribuir a la inserció laboral de població en situació d'atur de llarga durada. La iniciativa es desenvolupa en cinc territoris de Barcelona, cadascun d'ells format per dos districtes de la ciutat.

El programa contempla la requalificació professional de 100 persones beneficiàries del programa Làbora - dedicat al foment de l'ocupació - amb experiència en l'àmbit de la construcció i l’atenció al públic. Aquestes persones, que com a part del programa han rebut formació específica de part de l’entitat Ecoserveis, especialista en l’àmbit ambiental, sobre eficiència energètica i pobresa energètica, són les encarregades de revisar el consum energètic d'un total de 5.000 habitatges de la ciutat, a més de diagnosticar la situació de la llar, tenint en compte les condicions estructurals, la despesa i l'ús de l'energia. Un cop fet el diagnòstic es fan propostes concretes perquè les famílies en situació de pobresa energètica puguin disminuir el consum energètic de la llar o reduir els imports de les factures. A més, en cas de ser necessari, realitzen petites instal·lacions de materials d'eficiència energètica en els habitatges que contribueixen a l'estalvi.

El projecte, coordinat per l’entitat ABD, té una durada de sis mesos, compta amb un pressupost total de 2,5 milions d'euros i hi participen vuit entitats socials (Fundació Mercè FontanillesCiutat i Valors, Fundació Salut i ComunitatÀmbit Prevenció, Iniciatives Solidàries, Suara, Fundació Surt i ABD).