Vés al contingut
photo-1458501534264-7d326fa0ca04.jpg

1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental

photo-1458501534264-7d326fa0ca04.jpg

1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, el 75% dels quals comencen abans dels 18 anys.

Malauradament,  l’estigma, la discriminació i l’aïllament social són les conseqüències més comunes amb les quals s’han d’enfrontar les persones que pateixen problemes de salut mental.

Sovint passen a ser identificades amb qualitats negatives estereotipades i amb prejudicis. Estereotips, fruits del desconeixement, que tenen una clara influència en les actituds i els comportaments que tenim cap a elles.

Per fer-hi front cal una mirada àmplia orientada a la seva recuperació i a la garantia dels seus drets de ciutadania. Des d’un model salut mental comunitari, que doni respostes adients a les necessitats reals detectades (rehabilitadores, de salut, d’inclusió social i d’ocupació, etc.) per tal de garantir recuperació i el benestar de les persones afectades.  Amb recursos i una xarxa de serveis accessibles i per a tothom.

Des de la Fundació Ciutat i Valors oferim serveis especialitzats d’atenció a persones amb problemes de salut mental i oferim un suport integral, contemplant aspectes bio-psico-socials en l’atenció a les persones afectades i  a les seves famílies. Implementant accions i programes específics amb l’objectiu de la plena integració i normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia mental.

La família com a grup de relació i convivència primari és qui primer pateix les alteracions en la salut mental d’uns dels seus membres. Alhora que esdevé com a factor de protecció fonamental per a la seva recuperació. Per al qual cosa ha de ser objecte d’atenció en qualsevol proposta d’intervenció. En aquest sentit parlar d’atenció integral implica oferir espais d’acollida, atenció, orientació i suport per a  les famílies i entre les famílies.