Equip

 

Gestionar centres residencials les vint-i-quatre hores cada dia de l’any, requereix coordinar un important volum de professionals que atenen constantment a les persones en els diferents serveis.

Aquesta característica d’atenció continuada comporta que diferents perfils professionals es complementin per treballar per garantir i millorar la qualitat de vida dels i les usuàries.

 


Gerència i Direcció

 

 

 

 


 

Atenció directa

Els equips d’atenció directa els formen professionals que treballen atenent les necessitats assistencials, integració social i educatives dels i les usuàries. En funció de l’àmbit d’actuació i les característiques dels recursos, en els centres residencials hi treballen professionals en els següents camps:

 • Integració Social
 • Educació Social
 • Inserció Laboral
 • Treball Social
 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Infermeria
 • Medicina

 


 

Serveis i manteniment

Els centres residencials procuren allotjament, manutenció i higiene a tots els usuaris i usuàries que hi conviuen; per tant, els centres compten amb professionals que faciliten aquests serveis a les persones ateses.

Amb la finalitat de garantir el servei continuat dels centres i que tots els espais, equipaments i instal·lacions estiguin en condicions òptimes, els centres residencials compten amb un servei de manteniment.

 • Cuina
 • Neteja
 • Recepció
 • Manteniment

 


 

Centres especialitzats

Un centre especialitzat en serveis socials requereix entre altres tasques: coordinar els diferents equips de treball, gestionar la documentació administrativa requerida pels diferents organismes, realitzar el seguiment i l’acompliment de les tasques de qualitat dels centres, administrar l’àrea econòmica i financera del recurs, participar i col·laborar en les diferents plataformes i xarxes de les quals formen part... Aquestes tasques les realitzen:

 • Àrea administrativa
 • Àrea de coordinació
 • Direcció
 
 

Organigrama

A continuació es pot veure l'organigrama intern de la Fundació Ciutat i Valors.