Serveis

 

Ciutat i Valors ofereix a infants, adolescents, joves i adults una atenció integral i individualitzada amb el suport i l’acompanyament de professionals amb àmplia experiència que treballen per potenciar les capacitats psicosocials i l’autonomia dels i les usuàries.

L’entitat presta aquest suport professional en espais residencials adaptats en funció de les característiques del servei, dels i les usuàries atès i les necessitats professionals del personal que hi conviu; les vint-i-quatre hores cada dia de l’any.

Ciutat i Valors inverteix en la millora i manteniment de les infraestructures i equipaments dels recursos residencials que gestiona amb la finalitat que tant els i les usuàries, com professionals comptin amb espais físics i de relació que afavoreixin l’autonomia, la integració social, la salut, la higiene, l’oci i el temps lliure durant l’estada en el servei.