Pisos Maragall per a joves de 12 a 18 anys

 Pisos Maragall

És un servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu que ofereix atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any per a joves entre 12 i 18 anys.

Els pisos Maragall és un recurs especialitzat en la inserció social i laboral de nois tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència amb la missió de prestar atenció a aquests joves, exercint adequadament la funció substitutiva temporal de la família, acollint als joves en un ambient familiar, d’afecte, de seguretat moral i material i de preparació per la vida autònoma.

- Despatx Coordinació Pisos Maragall -

 Objectius generals

Els joves que hi conviuen als pisos, són nois que per les seves característiques personals i socioculturals inicien un procediment de desinternament progressiu del sistema de protecció social; mitjançant un procés d’inserció sociolaboral. Amb la finalitat d’aconseguir aquesta fita, els Pisos Maragall ofereix als joves:

  • Un lloc per viure, amb espais individuals i comunitaris
  • Suport en el pla afectiu i de recerca de recursos optimitzant el procés d’inserció normalitzada a l’entorn social
  • Assessorament laboral; ajut en la recerca de feina, seguiment de la mateixa i suport als joves a l’hora d’assumir tot el que representa la inserció en el món del treball
  • Recerca d’un lloc de vida més definitiu i adaptat a les seves necessitats i realitat
  • Suport en l’acceptació de les seves respectives realitats familiars

 

La Fundació Ciutat i Valors gestiona en règim de concert de places amb el


Pisos Maragall per a joves de 12 a 18 anys
El conformen quatre nuclis de convivència autònoms de 6 places cadascú