Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues

25 Juny 2018

Durant l’any 2017 es van atendre 1.683 persones en els serveis residencials (Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció) i 225 persones en Centres de Dia. D’aquestes 1.516 van ser homes amb una mitjana d’edat de 40 anys i 392 dones amb una mitjana d’edat de 43 anys.

En els darrers 3 anys s’ha produït un increment del 16% de la demanda de tractament en els serveis residencials. En aquest període, no s’han donat variacions significatives pel que fa a la droga que motiva l’ingrés en els mateixos. Predomina el perfil de persona pluriconsumidora, que va ser entorn al 45% del total de persones en tractament, especialment la consumidora d’alcohol i cocaïna. Cal destacar el manteniment estable dels tractaments per a l’addició a l’alcohol, cocaïna i cànnabis i la lleugera tendència a la baixa de l’heroïna. En el mateix període, més del 50% de les persones que han rebut tractament, tenen un trastorn psiquiàtric diagnosticat associat (patologia dual).

El 40% de les dones ateses en els serveis residencials han patit violència de gènere al llarg de la seva vida, xifra significativa, tot i les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir a aquets dispositius de tractament.

Més Informació.