Infància i adolescència

La Fundació Ciutat i Valors gestiona serveis residencials en totes les etapes de la infància i adolescència.

L’objectiu de tots els centres és treballar de forma conjunta amb l’infant o el/la jove la seva autonomia personal i social. Acompanyant-los en el seu creixement personal i garantint un suport integral en les necessitats socials, psicològiques, pedagògiques i d’atenció sanitària.

Per aconseguir-ho, els recursos residencials compten amb equips tècnics amb àmplia experiència i especialitzats en aquest col·lectiu.

 Serveis residencials per a Infants i Joves