Serveis

 

La Fundació Ciutat i Valors ofereix a infantsadolescentsjoves adults una atenció integral individualitzada per potenciar les capacitats psicosocials i l’autonomia de les persones usuàries. 

L’entitat presta aquest suport professional en espais residencials adaptats a les necessitats de les persones els 365 dies de l'any. Els serveis que ofereix són els següents: