Col·lectius

Infància, adolescència i joventut

Programes residencials i serveis d’atenció tècnica especialitzada per atendre les necessitats d’infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social i de les seves famílies.

Veure més

Persones amb tractament per drogodependències

Atenció especialitzada per a la deshabituació del consum de drogues i acompanyament dels processos d’inserció social, amb pisos de reinserció i amb programes d'acompanyament a la vida autònoma.

Veure més

Persones amb discapacitat derivada de malaltia mental

Atenció especialitzada i residencial a persones amb problemes de salut mental.

Veure més

Diversos públics, serveis d'inserció laboral i sensibilització

Programes d’orientació laboral, formatius i professionalitzadors adaptats a les necessitats de diferents col·lectius per una millora d’oportunitats i de l’ocupació. I Punt d'Assessorament Energètic (PAE).

Veure més

Persones que compleixen mesures judicials

Pisos de suport i serveis d’acompanyament a la formació i a la inserció laboral.

Veure més