Col·labora

Ciutat i Valors orienta els seus programes i activitats a la incorporació social de la persona comptant amb la capacitat integradora de la comunitat i la societat.

Potenciem que persones, institucions i empreses s’involucrin, col·laborin i contribueixin a continuar treballant per donar els millors serveis als infants, adolescents, joves i adults que atén Ciutat i Valors.